Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul
 

  Prezentare generală
  Transparenta
  Cadrul legal
  Propuneri modificari legislative formulate de D.F.M.T.
  Audiente
  Departamente DFMT
  Contact
  Program de lucru cu publicul  Acte necesare
  Formulare tipizate
  Formulare editabile  Acte necesare
  Formulare tipizate
  Formulare editabile


  Taxe si Impozite
  Informatii utile
  Modalitati de plata
  Lista conturilor IBAN
  Termene de plata
  Robot telefonic - informatii impozite


Valid XHTML 1.0 Transitional

CSS valid!

Cerere pentru eliberarea unui certificat persoana juridica

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice.

Vă rugăm, completați cu atenție datele cerute de formular, înainte de a trimite formularul mai verificați o dată corectitudinea datelor. Confirmarea primirii cererii este trimisă prin e-mail, datorită acestui lucru, introducerea unei adrese de e-mail valide este obligatorie! Fară aceste date, cererea nu va putea fi procesată.
Pentru o funcționare optimă, recomandăm folosirea Mozilla Firefox, si Google Chrome


! -> astfel sunt marcate câmpurile obligatorii

Date de identificare ale persoanei juridice
!Subscrisă:
!Cod unic de identificare:
!județ:
!localitate: , cod poștal:
sector:
!strada:
!număr: , bloc: , scara: , etaj: , apartament:
!telefon: , fax:
!adresă de e-mail:
înregistrat la registrul comerțului: , la numărul:

Pentru punctul de lucru:
având Codul de identificare fiscală:
județ:
localitate: , cod poștal:
sector:
strada:
număr: , bloc: , scara: , etaj: , apartament:
telefon: , fax:
adresă de e-mail:
înregistrat la registrul comerțului: , la numărul:

!Reprezentată prin:
!În calitate de:
!domiciliat în judet:
!localitate: , cod poștal:
sector:
!strada:
!număr: , bloc: , scara: , etaj: , apartament:
!telefon: , fax:
!adresă de e-mail:
!posesorul: , !seria: !numărul:
!eliberat/ă de: , !la data de:
!Tipul de certificat care se va elibera: online la ghișeu

!solicit eliberarea unui certificat privind situația obligațiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la:
LICITATIE
Trebuie să atașați următoarele acte obligatorii:
Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile:docx, doc, pdf, jpg, png având o mărime maximă de 8 MB per fișier

*împuternicirea din partea societății pentru persoana care ridică certificatul fiscal


!Deținere bunuri în proprietate pe raza municipiului Timișoara: NU              DA

*dacă societatea nu deține bunuri mobile sau immobile pe raza municipiului Timișoara ultima balanță de verificare clasa 2 imobilizări


ÎNSTRÃINARE
Trebuie să atașați următoarele acte obligatorii:
Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile:docx, doc, pdf, jpg, png având o mărime maximă de 8 MB per fișier

*împuternicirea din partea societății pentru persoana care ridică certificatul fiscal


Certificatul se referă la mijloace de transport? DA

*DACA SE REFERA LA MIJLOACE DE TRANSPORT - copie certificata a cartii de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul instrainarii


SCHIMBARE SEDIU FISCAL SI MUTARE PARC AUTO
Trebuie să atașați următoarele acte obligatorii:
Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile:docx, doc, pdf, jpg, png având o mărime maximă de 8 MB per fișier

*împuternicirea din partea societății pentru persoana care ridică certificatul fiscal


*DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOCULUI DE TRANSPORT


*COPIE CERTIFICAT INMATRICULARE LA ORC CU NOUL SEDIU DECLARAT


*copie certificata a cartii de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul instrainarii


INFORMARE, OBTINERE FONDURI EUROPENE,BANCÃ,CESIUNE PÃRTI, OBTINERE AVIZE, APLICARE SCHEMÃ MINIMIS
Trebuie să atașați următoarele acte obligatorii:
Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile:docx, doc, pdf, jpg, png având o mărime maximă de 8 MB per fișier
Selectați una dintre opțiunile alăturate:
(pentru claritatea scopului cererii)

*împuternicirea din partea societății pentru persoana care ridică certificatul fiscal


!Deținere bunuri în proprietate pe raza municipiului Timișoara: NU              DA

*dacă societatea nu deține bunuri mobile sau immobile pe raza municipiului Timișoara ultima balanță de verificare clasa 2 imobilizări


DIZOLVARE SI RADIERE CONTRIBUABIL de la Registrul Comertului
Trebuie să atașați următoarele acte obligatorii:
Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile:docx, doc, pdf, jpg, png având o mărime maximă de 8 MB per fișier

*o copie dupa ultima balanta de verificare cu situatia conturilor de cladiri, terenuri si mijloace de transport din TIMISOARA ,care sa fie semnata, stampilata si certificata de conform cu originalul de catre contribuabil


Altele

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal că la data prezentei cereri societății/instituției nu are alte modificări ale materiei impozabile față de ultima declarație depusă la organul fiscal.
În cazul în care, organul fiscal solicită clarificarea situației fiscale din motive imputabile societății/instituției pe care o reprezint mă oblig să furnizez precizările și documentele necesare clarificării acesteia în regim de urgență. în caz de nefurnizare a informațiilor și documentelor solicitate sunt de acord cu amănarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situației fiscale.
!Nume și prenume:
!Calitatea:
!E-mail de contact: - necesar pentru verificare și contact
Cod verificare:
!Introduceți codul de verificare:
* Introducerea codului este necesară deoarece foarte multe mesaje sunt introduse de roboți pentru reclame. Prin introducerea codului se confirmă prezența umană. In cazul in care introduceti gresit codul de verificare va rugam sa parasiti pagina si sa recompletati cererea
 
Notă: Certificatul de atestare fiscală se eliberează solicitantului la sediul organului fiscal.


  Licitatii
  Concursuri posturi vacante
  Solicitare oferte programe de formare profesionala
  Achizitii Publice
  Selectie Practicieni in InsolventaVizualizare/plata impozite si taxe/Cerere emitere ID
Depuneri declarații on-line
Cereri on-line
Vizualizare stadiu de rezolvare al cererilor
Comunicari prin publicitate
Comunicate de presă
Buletin de stiri
Informatii in formal XML (RSS)
Tutorial validare semnătură
Obtinere IDImpozite si taxe
Primaria Timisoara